MCU Fall 2018 State Team Honors

  • MCU U18 Girls - Bizjak —  2nd Place (Fall 2018 State League – Premier Division)
  • MCU U15 Girls – Pinter —  Champions (Fall 2018 State League – First Division - Blue)
  • MCU U14 Girls - Estrellas —  Champions (Undefeated; Fall 2018 State League - First Division)
  • MCU U15 Boys – Invictus — 3rd Place (Fall 2018 State League)
  • MCU 13 Boys – Elite — 2nd Place (Fall 2018 State League – MRL Qualifier - Red)